Společnost HP vydala svou výroční zprávu o udržitelném dopadu, která podrobně popisuje pokrok společnosti při plnění komplexních a odvážných environmentálních a sociálních cílů. V tomto směru společnost HP podniká konkrétní kroky, jejichž výsledkem je:

  • Od roku 2019 snížila absolutní uhlíkovou stopu o 18 %. Tím se přiblížila svému cíli dosáhnout do roku 2040 čistých nulových emisí uhlíku.
  • Množství jednorázových plastových obalů HP snížila o 55 % oproti roku 2018.
  • Vyrovnala odlesňování u 32 % veškerého papíru použitého v produktech a službách HP, cílem je 100 %.
  • Urychlila digitální rovnost pro více než 21 milionů lidí; cílem je 150 milionů do roku 2030.
  • Zavázala se k vytváření zdrojů různorodých talentů, přičemž 46 % nových zaměstnanců v USA v loňském roce pocházelo z rasových nebo etnických menšin.
Zdroj: HP

Společnost HP při příležitosti vydání zprávy také realizovala průzkum provedený společností Morning Consult, který odhalil, jaká opatření lidé podnikají kvůli změně klimatu: od každodenních rozhodnutí až po dlouhodobé plánování rodiny. Studie zaměřená zejména na rodiče zjistila, že 91 % z nich se obává klimatické krize, což mění jejich život a nákupní zvyklosti. Více než polovina dotazovaných (53 %) uvádí, že to ovlivnilo jejich pohled na plánování počtu dětí. Čtyřicet tři procent respondentů konstatovalo, že přehodnotili práci pro určitou společnost na základě jejího závazku k environmentálním a sociálním otázkám.

Z průzkumu také vyplynulo, že mnoho respondentů dává přednost značkám, které se snaží řešit klimatické změny. Téměř dvě třetiny (64 %) dotazovaných preferuje výrobky, které pocházejí z udržitelných zdrojů, a 60 % uvádí, že udržitelné postupy společností hrají velkou roli v jejich nákupních zvyklostech. A to i přes zjištění, že naprostá většina rodičů (84 %) uznává, že životní náklady rostou, a více než polovina (57 %) se domnívá, že zapojení do ekologicky šetrných postupů zabere mnoho času.

„Rodiny, stejně jako všichni naši zákazníci, spoléhají na to, že je společnost HP spojí s věcmi, na kterých jim nejvíce záleží, ať už jde o práci, zábavu nebo blízké,” řekla Michele Malejki, vedoucí oddělení sociálního dopadu. „Dnešní rodiče čelí velkým tlakům, k nimž patří klimatická krize. To je důvod, proč jdeme nad rámec obchodního uvažování. Lidé přijímají osobní opatření a většina z nich se domnívá, že jednat musí i klíčoví hráči v podnikové sféře. Více než polovina z nich (51 %) si myslí, že firmy by se měly podílet na opatřeních v oblasti klimatu, na rozdíl od zákazníků (36 %).

Zdroj: HP

Společnost HP usiluje o to, aby byla nejudržitelnější a nejspravedlivější technologickou společností. V roce 2021 si stanovila progresivní cíle udržitelného dopadu ve třech oblastech, kde věří, že může dosáhnout největších změn. Jde o opatření v oblasti klimatu, lidských práv a digitální rovnosti. Zpráva za rok 2022 podrobně popisuje pokrok ve všech třech popsaných oblastech, včetně nulového čistého uhlíkového hodnotového řetězce, ochrany lesů, vytváření oběhového hospodářství, budování kultury rovnosti. V urychlení digitální rovnosti po celém světě vidí pro tradičně vyloučené komunity možnost uspět v digitální ekonomice.

 

Výzkum Morning Consult byl proveden ve dnech 18. až 26. května 2023 na vzorku 5 007 dospělých osob v USA, Velké Británii, Indii, Mexiku a Singapuru.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno